docker run
-p 12345:3306
--name mysql
-v /docker/mysql/conf:/etc/mysql/conf.d
-v /docker/mysql/logs:/logs
-v /docker/mysql/data:/var/lib/mysql
-e MYSQL_ROOT_PASSWORD=123456
-d mysql:5.7

Q.E.D.


生命在于折腾